Wat doet Back UP ? / Werkwijze

Back UP biedt dak- en thuisloze jongeren perspectief. Als het misgaat, kun je altijd terugvallen op je Back UP en weer opkrabbelen. Dat is precies wat Back UP betekent voor dak- en thuisloze jongeren in Utrecht. Het doel van de hulpverlening is de jongeren (18-25 jaar) met meervoudige, complexe problemen perspectief te geven en in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden.

Back UP werkt met de jongvolwassenen op een manier die goed aansluit bij hun leven. De jongvolwassenen kunnen binnenlopen tijdens de open spreekuren, die doorgaans goed worden bezocht. Daarnaast worden afspraken gemaakt op verschillende tijdstippen van de dag. De cliënten moeten vanaf de start veel sociale vaardigheden aanleren. In het overleven hebben zij die vaak achter zich gelaten. Deze overlevingskracht wordt ook opgeroepen om positieve ontwikkelingen in gang te zetten. Het maken van keuzen is belangrijk. De omgang met de jongeren is de kern van de begeleiding waarbij voorbeeldgedrag en reflectie van gemaakte keuzen centraal staat. Back UP werkt met een hele lage drempel, de medewerkers zijn zeer benaderbaar en bereikbaar.

Tijdens de gesprekken wordt op alle leefgebieden samen met de cliënt geïnventariseerd welke problemen er zijn om op te lossen. Dit gaat vaak langzaam omdat de cliënt pas gaandeweg het proces meer vertrouwen krijgt en dan pas zijn volledige informatie wil geven. Ook hier is geduld en tijd investeren dus nodig.

Naast de gesprekken met de jongvolwassenen, gaat Back UP ook mee met hen naar bijvoorbeeld naar de tandarts, spreekuur van werk en inkomen, loket burgerlijke stand, etc. Dit doet Back UP om bij de start van het hulpproces snel concrete resultaten te bereiken. Back UP gaat mee om samen met de cliënt een ander gedrag te realiseren, waardoor een positief resultaat binnen handbereik komt. Op deze manier komt een stabiel leven met kleine stappen dichter bij.

Door deze concrete acties van de hulpverlener groeit het wederzijds vertrouwen. Dit proces kan echter lang duren, cliënten kunnen zo’n groot wantrouwen hebben dat er veel tijd nodig is. Maar Back UP is vasthoudend en heeft geduld. Wij begrijpen dat het gedurende jaren ontwikkelde gedrag van cliënten niet in een paar weken is om te draaien. Maar hoe lang het ook duurt, bij de iedereen is op enig moment een vorm van stabiel leven mogelijk.

 Trajectmanagement

Back UP heeft de opdracht om voor haar cliënten ook het trajectmanagement uit te voeren. De trajectmanager is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een positieve werkrelatie met de jongvolwassene. De trajectmanager doet onderzoek naar de kansen en belemmeringen van een jongvolwassene, stelt voor alle leefgebieden doelen op aan de hand van een ZRM en onderhoudt contacten met andere instellingen die op de verschillende leefgebieden actief betrokken zijn. Het trajectmanagement wordt waar mogelijk door de hulpverlener ingepast in het hulpproces.

De trajecten kunnen als volgt worden ingedeeld:

 

Meer weten:

Download hier de folder van Back UP

Folder voor verwijzers over Nazorg na detentie

Lees hoe we omgaan met gegevens van clienten.