Cliënten worden zo nodig langdurig begeleid om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk leven. Dat is bereikt als de cliënt niet meer bij elke tegenslag en elk probleem keuzen maakt die op de langere termijn een slechtere maatschappelijke positie betekenen.

  • Back Up probeert overtuigingen die een blokkade vormen voor ontwikkeling te veranderen en vervolgens vaardigheden te ontwikkelen die hierdoor een positief effect hebben op gedrag en omgeving.
  • Samen met de cliënt wordt bekeken welke keuzen er gemaakt kunnen worden om problemen te verwerken. De hulpverlener staat hierbij naast de cliënt en helpt mee. De cliënt moet leren hoe om te gaan met problemen. Het op het juiste tijdstip inschakelen van hulp bij het ervaren van problemen is het minste effect dat kan worden bereikt.
  • Voor een deel van de cliënten is het realiseren van een stabiel leven het hoogst haalbare effect. Als je niet leerbaar bent en beperkte capaciteiten bezit, dan moet je het doen met wat er is. Deze cliënten kunnen met minimale ondersteuning toch een goede leefbaarheid bereiken voor zichzelf en hun omgeving.